به گزارش افکارنیوز،

پس از آنکه فردی ناشناس با خودرو قصد داشت گیت‌های ورودی فرودگاه شهر هانوفر را تخریب کند، نیروهای امنیتی این فرودگاه را تعطیل کردند.

نیروهای پلیس خودروی مهاجم را متوقف و راننده آن را بازداشت کردند. گفته می‌شود راننده گواهینامه رانندگی لهستانی با خود داشته است.

هنوز از انگیزه اصلی این شخص گزارشی منتشر شده است، اما اقدام او موجب شد نیروهای امنیتی فرودگاه هانوفر را چندین ساعت تعطیل کنند و ورود و خروج پروازها به تعویق بیافتد.