به گزارش افکارنیوز،

«سعد الحریری» نخست وزیر مکلف لبنان اظهاراتی را در خصوص تأخیر در تشکیل کابینه جدید مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: باید دولت جدید لبنان را در اوایل سال جدید تشکیل دهیم.

نخست وزیر مکلف لبنان همچنین تصریح کرد: من اعتقاد دارم که تمامی دوستان سیاسی ما به دنبال راه حل برای برون رفت از فضای سیاسی کنونی و تشکیل دولت هستند.

وی افزود: من به عنوان نخست وزیر و همچنین آقای رئیس جمهور و ملت لبنان برای تشکیل دولت جدید، صبر به خرج دادند اما در هر صورت دولت جدید باید در اوایل سال جدید تشکیل شود.