به گزارش افکارنیوز،

این در حالی است که برخی مقامات اروپایی نسبت به انجام وظیفه و فعالیت رومانی در این دوره شش ماهه با توجه به برخی درگیری های داخلی در این کشور تردید دارند. 

به تازگی پارلمان اروپا در خصوص ریاست دوره ای رومانی بر اتحادیه اروپا اعلام کرد: دولتی که خود موازین حقوقی را رعایت نمی کند و متهم به رشوه خواری است چطور می تواند ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را در اختیار داشته باشد. 

نمایندگان پارلمان اروپا همچنین خاطرنشان کردند: برای بررسی در خصوص امکان هر گونه تغییر در ریاست دوره ای رومانی زمان محدود و کمی در اختیار داریم.

از سوی دیگر «ویکتوریا دانچیلا» نخست وزیر رومانی مراتب اعتراض دولت کشورش در خصوص مواضع نمایندگان پارلمان اروپا مبنی بر عدم کفایت بخارست برای ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را اعلام کرد.