به گزارش افکارنیوز،

تروریستهای جنبش نوری الدین الزنکی نیز مسیر منتهی به منطقه داره غزه و روستای ترمانین واقع در حومه غربی حلب را بستند.

سرکردگان دو گروه تروریستی مذکور چند روز قبل به توافقی میان خود در خصوص بازگشایی مسیرها و تحویل دادن افراد متهم به گروه وابسته به تشکیلات القاعده دست یافته بودند.

گروه های تروریستی در سوریه برای گسترش مناطق تحت کنترل خود در این کشور همواره با یکدیگر در جنگ و نزاع هستند.