به گزارش افکارنیوز،

 معترضان به سیاست‌های دولت فرانسه برای برگزاری تظاهرات تا ساعاتی دیگر به خیابان‌ها خواهند آمد.

امروز (شنبه) که معترضان به سیاست‌های دولت فرانسه آن را "گام هشتم" می‌خوانند، سراسر کشور شاهد برگزاری تظاهرات ضد نظام سرمایه‌داری خواهد بود. در پاریس قرار است معترضان در خیابان شانزلیزه، میدان شهرداری و مقابل مجمع ملی این کشور تجمع کنند.

خبرنگار این شبکه در گزارش خود در پاسخ به این پرسش که نخستین روز ملی جنبش ضد نظام سرمایه‌داری در سال 2019 چگونه برگزار خواهد شد، گفت: خیابان معروف شانزلیزه برای هشتمین شنبه پیاپی از اعتراضات، به عنوان یکی از مکان‌های تجمع معترضان در نظر گرفته شده است. اما تظاهرات در پاریس این بار در حالی برگزار می‌شود که فرمان متفرق کردن تظاهرکنندگان صادر شده است. فرمانداری پاریس دو راهپیمایی بزرگ را پیش‌بینی کرده است. یکی از خیابان شانزلیزه تا میدان بورس و دیگری از شهرداری تا مجمع ملی. تجمعات دیگری نیز ممکن است در میدان جمهوری یا تروکادرو (Trocadéro) برگزار شود. اما در این باره هنوز خبری اعلام نشده است. میدان تروکادرو از میدان‌های معروف شهر پاریس، در مقابل رود سن و برج ایفل قرار گرفته‌ است و به "میدان حقوق بشر" شهرت دارد. بیشتر گروه‌های اپوزیسیون در دولت‌های مختلف فرانسه در این‌ مکان تظاهرات می‌کنند.

برخی از سخنگویان جنبش ضد نظام سرمایه‌داری در نامه‌ای سرگشاده از تظاهرکنندگان خواستند به عنوان شهروندانی ساده و بدون بر تن کردن جلیقه های زرد در خیابان‌ها و میادین حضور پیدا کنند.