به گزارش افکارنیوز،

عمر البشیر رئیس جمهور سودان در گفتگوی خود با شبکه المستقله که مقر آن در لندن است از کسانی که خواهان برکناری وی از قدرت هستند خواست تا برای مشارکت در انتخابات سال ۲۰۲۰ و به دست گرفتن قدرت آماده شوند.

وی در ادامه افزود: ما از سوی مردم تعیین شده ایم و از طریق انتخاباتی که تمام گروه های سیاسی بر آن صحه گذاشتند به قدرت رسیدیم. تمام گروه های سیاسی در سودان بر سر قانون اساسی این کشور توافق نظر دارند.

البشیر تاکید کرد: من به عهد خودم با مردم سودان برای مهیا کردن یک زندگی خوب و تحقق امنیت در کشور در سایه تنش های بین المللی و منطقه ای پایبندم.

تظاهرات مردمی در سودان از ماه دسامبر گذشته تاکنون در اعتراض به اوضاع بد اقتصادی این کشور هم چنان ادامه دارد.