به گزارش افکارنیوز،

ازدیاد تعداد موش‌ها در شهر‌های آمریکا همانند نیویورک، واشنگتن، فیلادلفیا و بوستون باعث افزایش شکایت‌ها شده است.

علت این مسئله تغییرات آب و هوایی عنوان شده است.