به گزارش افکارنیوز،

طبق گزارش روزنامه بانکوک پست چاپ تایلند، این اتوبوس در حال جابجایی گردشگران از ناحیه فاانوم فرای به بانکوک بود.

مجروحان این حادثه به بیمارستان های محلی منتقل شده اند با این حال، پلیس هنوز موفق به شناسایی راننده در میان مجروحان و کشته ها نشده است.

به گفته پلیس، علت وقوع این حادثه هنوز مشخص نیست ولی برخی از شاهدان به خبرنگار روزنامه بانکوک پست گفته اند راننده برای اینکه با خودروی مقابل خود برخورد نکند، به صورت ناگهانی ترمز کرده که این باعث سرنگون شدن اتوبوس شده است.