به گزارش افکارنیوز،

خبرگزاری "سونا" سودان اعلام کرد، عمر البشیر، رئیس جمهوری این کشور در یک حکم ریاست جمهوری الخیر النور المبارک را به عنوان وزیر بهداشت، جانشین محمد مصطفی ابوزید، رهبر گروه انصار السنه کرد که اخیرا از سمتش برکنار شده است، همچنین عصام الدین محمد عبدالله را برای دبیرکلی شورای وزرای ملی انتخاب کرد.

این خبرگزاری گزارش دارد، حکم ریاست جمهوری شامل تعیین ضیاء‌الدین محمد عبدالقادر به عنوان دبیرکل اسناد ملی، حاتم حسن بخیت، دبیرکل شورای دوستی مردمی و احمد عبدالقادر برای شورای ملی هماهنگی خلع سلاح و آماده‌باش است.

همچنین البشیر، بابکر جابر کبلو را به عنوان معاون وزیر بهداشت، حسن ابوعایشه را برای سمت ریاست شورای ملی سودان در تخصص‌های پزشکی، محجوب فضل را برای معاونت رئیس شورا و حسن محمد یوسف الفکی را به عنوان دبیرکل شورا برگزید.

وی عبدالمنعم سنی را به عنوان ناظر کل دبیرخانه ملی نپاد، مجدی عبدالعزیز را به عنوان معاون ناظر کل، محمد حاتم سلیمان را به عنوان مدیرکل صدا و سیما و العبید احمد مروح را به عنوان معاون مدیر شرکت هواپیمایی مدنی انتخاب کرد.

این حکم در حالی صادر شد که کشور شاهد اعتراض‌های شدید به گرانی و اوضاع بد معیشتی است و مردم خواستار براندازی نظام هستند.

در ماه سپتامبر دولت متحد ملی جدید کوچکی در سودان تشکیل شد و نسخه دومی از دولت ملی است که در ماه مه ۲۰۱۷ بنا به پیشنهادات گفت‌وگوی ملی اعلام شد و این دولت شامل ۲۱ وزیر و ۲۷ وزیر مشاور به ریاست معتز موسی بود.

"گفت‌وگوی ملی" ابتکار عمل البشیر در سال ۲۰۱۴ بود که به فعالیت‌های خود در سال ۲۰۱۶ با امضای سند ملی پایان داد، سندی که شامل بندهای مربوط به اصلاحات قانون اساسی و سیاسی بود اما تعدادی از گروه‌های مخالف مدنی و شورشی این گفت‌وگو را تحریم کردند.