به گزارش افکارنیوز،

الکساندر زاسپیکن گفت: ترجیح می‌دهد درباره طرفی که در این شرایط مانع از تشکیل دولت می‌شود، صحبت نکند زیرا این موضوع نیازمند توافق برای تشکیل دولت است.

زاسپیکن در یک گفت‌وگوی رادیویی تصریح کرد، موضوع بازگشت سوریه به اتحادیه عرب در حال حاضر مطرح شده و موضع روسیه همیشه علیه تعلیق عضویت این کشور بوده است. این تصمیم، تصمیمی منفی بوده و موجب به وجود آمدن بسیاری از مسائل در منطقه شد.

وی تأکید کرد،‌ نباید بازگشت سوریه به اتحادیه عرب مشروط باشد زیرا در اصل تصمیم تعلیق عضویت این کشور، بد بود و سوریه با ایستادگی خود اثبات کرد، این اقدام برای کشورهایی که این تصمیم را گرفتند،‌ زیان‌آور بود.

زاسپیکن گفت: بازگشت آوارگان سوری به کشورشان به دلیل مواضع برخی کشورهای غربی و خلیجی تصمیمی تضمین شده نیست و کسی که در تحقق اهداف خود با شروط نظامی ناکام مانده، امروز با شعارهای بازسازی به دنبال تحقق آنهاست و این مساله از نظر ما غیرممکن است.

وی ادامه داد، پیش‌شرط‌هایی از سوی برخی درباره وضعیت سوریه پیرامون حل و فصل سیاسی وجود دارد که خواستار بازگرداندن آوارگان و بازسازی پیش از حل و فصل سیاسی هستند.