به گزارش افکارنیوز،

الکساندر زاسپیکن، سفیر روسیه در لبنان اعلام کرد صحبت‌ها در خصوص اینکه حزب الله لبنان تشکیل دولت این کشور را پیچیده و مشکل کرده، سخیف و نادرست است.

زاسپیکن گفت: این اتهام مطرح می شود که حزب الله تشکیل دولت را پیچیده کرده است؛ اما این سخنی نادرست و تبلیغاتی بسیار سخیف است و من بطور کلی به آن اعتقاد ندارم.

وی ادامه داد: ترجیح می دهم در خصوص اینکه چه کسی تشکیل دولت را در این شرایط به تعویق می اندازد، دقیق نشوم؛ چرا که موضوع تشکیل دولت، نیازمند توافق است.

این مقام روس در خصوص سوریه نیز گفت: موضوع بازگشت سوریه به اتحادیه عرب، هم اکنون مطرح است و موضع روسیه پیوسته در مخالفت با تعلیق عضویت دمشق بوده است. این تصمیمی منفی بوده و بسیاری از امور را در منطقه با پیچیدگی مواجه کرده است.

وی در ادامه تصریح کرد: نباید بازگشت سوریه به اتحادیه عرب مشروط باشد؛ چرا که در واقع تصمیم تعلیق عضویت سوریه اقدامی بد بوده است و سوریه با مقاومتش نشان داد این اقدام برای کشورهایی که این تصمیم را اتخاد کرده اند، خسارت بار بوده است.