به گزارش افکارنیوز،

دادستانی رژیم صهیونیستی نه نفر از جمله یکی از مقامات ارشد امنیتی هواپیمایی این رژیم را به قاچاق مقادیر قابل توجهی کوکائین متهم کرد.

جروزالم پست نوشت در این کیفرخواست آمده است رامی یوگو، یکی از اعضای ارشد واحد امنیتی هواپیمایی اسرائیل در ۱۰ مقطع مختلف ۱۵۰ کیلوگرم کوکائین وارد کرده است.