به گزارش افکارنیوز،

در حالی که 18 روز از تعطیلی دولت آمریکا گذشته است هنوز هیچ نشانه‌ای از پیشرفت مذاکرات بین دولت ترامپ و نمایندگان دموکرات به چشم نمی خورد.

بحران تعطیلی 25 درصد فعالیت های دولت آمریکا زمانی پیچیده تر شده است که دموکرات ها کنترل مجلس نمایندگان را در دست گرفته‌اند.

پافشاری ترامپ بر درخواست خود مبنی بر اختصاص بودجه 5.7 میلیارد دلاری برای احداث دیوار مرزی مکزیک و مخالفت دموکرات ها موجب شده است تا فعالیت های دولت آمریکا از 22 دسامبر تاکنون تعطیل شود.

اکنون نانسی پلوسی رئیس دموکرات کنگره به همراه همکارانش قصد دارد تعدادی از طرح ها و لوایح را برای بازگشایی نهادهای فدرال به تصویب برسانند ، البته این طرح ها و لوایح شامل وزارت امنیت داخلی آمریکا نمی شود.

دموکرات ها قصد دارند این طرح ها را یکی پس از دیگری به سنا بفرستند. این اقدام سناتورهای جمهوریخواه را مجبور خواهد کرد تا درباره هرگونه مخالفت خود با برنامه های دموکرات ها برای بازگشایی دولت، به افکار عمومی توضیح دهند.

رای گیری و تصویب نهایی این طرح ها و لوایح از فردا چهارشنبه آغاز خواهد شد. این در شرایطی است که با گذشت زمان، تبعات منفی بیشتری از تعطیلی نهادهای فدرال دولت آمریکا نمایان می شود.

به نظر می رسد رای گیری دموکرات ها درباره این لوایح بیشتر یک اقدام راهبردی برای تحت فشار قرار دادن ترامپ و جمهوریخواهان است.

ترامپ قصد دارد امروز درباره دیوار مرزی مکزیک با مردم آمریکا صحبت کند و روز پنجشنبه نیز به مرز مکزیک سفر خواهد کرد.

ادامه تعطیلی دولت آمریکا موجب شده است تا بیش از 800 هزار کارمند دولتی نتوانند حقوق خود را دریافت کنند.