به گزارش افکارنیوز،

مارک لوکوک، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه در نشست شورای امنیت دربارهیمن گفت: ده میلیون یمنی در آستانه  قحطیقرار دارند و بیش از سه میلیون نفر از شهرهایشان آواره شده اند.

لوکوک افزود: سازمان ملل به اتخاذ تدابیر مناسب برای آغاز مرحله بعدی توزیع کمک‌های انسانی در یمن خوشبین است. البته نمی‌توانم بگویم شرایط یمن بهبود یافته است، زیرا همچنان فاجعه بار است. بیش از بیست و چهار میلیون نفر در یمن به کمک نیاز دارند که ده میلیون نفر از آن‌ها در آستانه قحطی قرار دارند. نیمی از مراکز بهداشتی در یمن کار نمی‌کنند و صد‌ها هزار نفر در سال گذشته بیمار شدند. میلیون‌ها نفر در یمن، همچنان از گرسنگی شدید رنج می‌برند و شرایط شکننده‌ای دارند.

او خاطرنشان کرد: پیشرفت سیاسی که مارتین گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن به آن اشاره کرد مستحق حمایت مستمر شماست، اما این پیشرفت سیاسی یک کودک گرسنه را هم در یمن سیر نمی‌کند. به همه طرف‌های کمک کننده به یمن امیدوار هستیم تا کمک‌های سخاوتمندانه‌ای را در ماه فوریه آینده اعلام کنند. میلیون‌ها یمنی به شما نگاه می‌کنند تا به آن‌ها کمک و از آن‌ها حمایت کنید.