به گزارش افکارنیوز،

روزنامه آلمانی اوزنابروکر در مطلبی آورده است: سازمان های اطلاعات و نهادهای مربوط به پذیرش پناهجویان در آلمان گزارش داده اند که پناهجویان از امنیت بیشتری در مقایسه با سالهای گذشته برخوردار شده اند. 

در گزارش سازمان های اطلاعات امنیت آلمان آمده است که به طور مثال در سال ۲۰۱۴ میلادی حدود ۲۰۰ حمله به مقر اسکان پناهجویان گزارش شده و در اداره های پلیس به ثبت رسیده است، در حالی که در سال ۲۰۱۸ میلادی این رقم به حدود ۱۴۰ مورد کاهش پیدا کرده است. 

نویه اوزنابروکر سایتونگ در ادامه مطلب خود آورده است: تشدید تدابیر امنیتی در نزدیکی محل اسکان پناهجویان و همچنین کاهش شدت ورود پناهجویان و مهاجران به آلمان سبب افزایش ضریب امنیتی پناهجویان شده است.