به گزارش افکارنیوز،

کارکنان مستاصل دولت فدرال آمریکا یکی پس از دیگری برای پر کردن فرم‌های بیمه بیکاری اقدام می‌کنند.

تعطیلی دولت آمریکا همچنان ادامه دارد و این مساله بر کارکنان آمریکایی فشار آورده است.

بر اساس گزارش کمیسیون اشتغال ویرجینیا، تاکنون 479 فرم درخواستی از سوی کارکنان فدرال پر شده است و انتظار می رود فرم های درخواست بیمه بیکاری بیشتری هم پر شود.

ویلیام والتون، مدیر خدمات بیمه بیکاری، در این زمینه گفت: من با اطمینان کامل می توانم بگویم که تقاضا برای پر کردن این فرم ها به شدت افزایش یافته است و این مساله زیادتر هم خواهد شد.