به گزارش افکارنیوز،

مجلس عوام انگلیس امروز سه‌ شنبه درباره توافق برگزیت ترزا می نخست‌وزیر این کشور رای‌گیری خواهد کرد. این رای گیری در ساعت ۷ بعد از ظهر به وقت لندن برگزار شده و نتیجه آن پایانی خواهد بود بر جدال ۵ روزه پارلمان برای تصمیم‌گیری درخصوص این موضوع.

توافقی که میان ترزا می و اتحادیه اروپا حاصل شده و امروز به رای گذاشته خواهد شد؛ شامل نحوه تحقق برگزیت و نوع رابطه با اتحادیه در دوره پسابرگزیت است.

این درحالی است که توافق موجود مخالفین زیادی در میان اعضای پارلمان دارد چرا که اغلب ترزا می را به مصالحه با اتحادیه اروپا متهم می‌کنند.

در همین راستا، می دیروز خطاب به پارلمان هشدار داد: برگزیت تصویب نشود، بریتانیا تجزیه می‌شود.

وی همچنین از نمایندگان پارلمان خواست تا به طرح مورد توافق وی با اتحادیه اروپا نگاهی جدید کرده و آن را مورد برسی دوباره قرار دهند.