به گزارش افکارنیوز،

ژنرال لی ژوچنگ، عضو کمیسیون نظامی مرکزی چین در دیدار با دریادار جان ریچاردسون، فرمانده نیروی دریایی آمریکا تاکید کرد: «تایوان بخشی از قلمرو چین است و پکن به هر قیمتی از حق حاکمیت خود بر این منطقه دفاع کرده و هیچ دخالت خارجی را تحمل نخواهد کرد.»