به گزارش افکارنیوز،

ابوحمزه سخنگوی گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین به دنبال اقدامات رژیم صهیونیستی علیه اسیران فلسطینی بر همبستگی با آنها تاکید کرد.

وی افزود: ما با شما هستیم و شما را رها نمی کنیم و جز به آزادی شما و پایان اسارتتان نمی اندیشیم. ما به اسیران قهرمانمان در زندان های دشمن درود می فرستیم؛ موضوع شما در راس اولویت های ما قرار دارد و شما را مورد حمایت قرار می دهیم.