به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری آلمان، یک تیم از بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ریاست "هرمن ناکارتس"، بازرس ارشد آژانس بین المللی انرژی اتمی صبح امروز وارد تهران شدند تا با مقامات سازمان انرژی اتمی ایران و دیگر مقامات ایرانی دیدار و گفتوگو کنند.

بر اساس این گزارش، ناکارتس قبل از عزیمت از وین به سمت ایران ابراز امیدواری کرد که سفر دوم بازرسان آژانس به ایران ظرف یک ماه، نتایج محسوسی داشته باشد.

هنوز مشخص نیست که این تیم بازرسان از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید خواهند کرد یا خیر.

گروه ۶ نفره کارشناسان ارشد آژانس بین المللی انرژی اتمی به سرپرستی ناکائرتس، در اولین ساعات روز یک شنبه(۹ بهمن، ۲۹ ژانویه) وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) شدند.

امریکا، اسرائیل و متحدان غربی آنان که با تکرار ادعای تلاش احتمالی تهران برای دستیابی به سلاح های هسته ای، چهار دور تحریم شورای امنیت علیه ایران را موجب شده بودند، در پی این گزارش بر تهدیدها و تحریمهای خود علیه تهران افزودند.

این درحالی است که ایران تاکید دارد هدف از برنامه هسته‌ای این کشور تولید برق و ساخت رادیو ایزوتوپ برای درمان سرطان بوده و هیچ بعد نظامی ندارد.

تهران همچنین تصریح کرده است به عنوان یکی از امضا کنندگان پیمان منع گسترش تسلیحات هستهای (انپیتی) و عضوی از آژانس بین المللی انرژی اتمی حق توسعه و دستیابی به انرژی صلح آمیز هستهای را دارد.