به گزارش افکار نیوز به نقل از مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی با اشاره به دستاوردها و موفقیت های هسته ای ایران که اخیرا رونمایی شد، نوشت: ایران می خواهد در آستانه شروع مجدد مذاکرات با غرب از موضع قدرت وارد شود. به این ترتیب غرب باید منطقا بپذیرد که قطعنامه های صادر شده علیه تهران به اهداف خود دست نیافته است.

در این میان یک مهارت دیپلماسی برای کم کردن شدت تنشها بین غرب و تهران ضروری است. اما یک راه حل برای اینکه غرب شرایط خود را به ایران تحمیل کند وجود ندارد. ایران در سالهای گذشته برنامه اتمی خود را با قاطعیت پیش برده است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه ایران هیچ تحقیقی را که به صورت ویژه برای ساخت کلاهکهای هسته ای و سلاحهای اتمی لازم است انجام نداده و از همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی هم خودداری نمی کند نوشت: ایران از غنی سازی اورانیوم انصراف نخواهد داد.

ما می توانیم تنها این مسئله را در صورتی بپذیریم که ایران همه شک و تردیدهای غرب مبنی بر اینکه این کشور برای ساخت سلاح هسته ای تلاش می کند را برطرف کند. این امر تنها زمانی محقق می شود که تهران در هر زمانی اجازه بازرسی های آژانس بین المللی انرژی هسته ای از تاسیساتش را بدهد.

نویسنده در ادامه خاطرنشان کرد که در این میان بهترین راه برای اعتمادسازی این است که ایران غنی سازی اورانیوم خود را در یک کنسرسیوم بین المللی انجام دهد. در این راستا روسیه شریک خوبی برای تهران خواهد بود.