افکار نیوز:سوزان مبارك، همسر حسني مبارك، رئيس جمهوري مخلوع مصر با ارسال نامهاي به باراك اوباما، رئيس جمهوري آمريكا هشدار داد در صورتي كه واشنگتن براي ممانعت از انتقال همسرش به زندان طره وارد عمل نشود مزدوران اين كشور را در مصر به مسئولان مصري معرفي خواهد كرد.

دبه گزارش ایسنا به نقل از سایت شبکه فلسطین الیوم، ر همین حال سوزان مبارک از شماری از امیران و سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خواست به منظور ممانعت از جدا کردن پسرانش علاء و جمال مبارک وارد عمل شوند.

مردم مصر در ۲۵ ماه فوريه طي انقلابي حسني مبارك را از قدرت بركنار كردند و در حال حاضر شوراي عالي نيروهاي مسلح اداره كشور را در اختيار دارد.