به گزارش افکار نیوز به نقل از ايسنا، مقتدي صدر، رهبر جريان صدر در پاسخ به يكي از طرفداران خود تاكيد كرد كه وي هيچگاه در روند سياسي عراق شركت نكرده و نميكند و آنچه كه مشاركت وابستگان جريان صدر در روند سياسي عراق ناميده ميشود، هدف از آن مقاومت سياسي و جهت دادن سياست عراق به سوي دين و خدمت به ملت عراق است.

وی در ادامه تاکید کرد: شرکت نکردن در روند سیاسی عراق به این معنی نیست که وضعیت سیاسی کنونی کشور راضی کننده است.

جريان صدر هماكنون ۴۰ كرسي در پارلمان عراق را در اختيار دارد و فراكسيون الاحرار وابسته به اين جريان يكي از فراكسيونهاي تاثيرگذار در پارلمان عراق محسوب ميشود.