به گزارش افکارنیوز،

معاون فرمانده عملیات نیروهای حشد شعبی در نینوا در یک کنفرانس خبری گفت: گشت زنی نظامیان آمریکایی تحریک کننده و اقدامی هدفمند بود که باید جلوی آن را می گرفتیم و این کار را با بستن راه بر آنها و هشدار مستقیم انجام دادیم.

وی افزود: این نیروها بعد از اقدام ما به شدت نگران و هراسان شدند و از فرمانده خود پشتیبانی هوایی تقاضا کردند.

حضور نظامیان آمریکایی در عراق خشم و نارضایتی بسیاری از گروه های عراقی را به دنبال داشته است.