به گزارش فارس به نقل از روزنامه المصریون، "سوزان مبارک" با ارسال نامهای برای باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد، در صورتی که کاخ سفید اقدامی جهت جلوگیری از انتقال همسرش به زندان طره، در مرکز قاهره انجام ندهد، وی مزدوران آمریکا در مصر را به مسئولان مصری معرفی خواهد کرد.

سوزان مبارک در همین راستا از برخی امیران و سران رژیم‌های عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس خواست به منظور جلوگیری از جدا کردن علاء و جمال مبارک، دو پسرش از یکدیگر وارد عمل شوند.

پس از حوادثورزشگاه پورت سعید و مشخص شدن دست داشتن سوزان مبارک و جمال مبارک و جمعی از سران رژیم سابق در این حادثه و تشدید اعتراض‌های مردمی نسبت به عملکرد شورای عالی نظامی مصر و تعجیل در محاکمه مبارک، این شورا برای آرام کردن خشم مردم اعلام کرد که قصد دارد، حسنی مبارک را به بیمارستان زندان طره منتقل کند.

این موضوع به شدت توسط شخص مبارک و همسرش سوزان ثابت مورد اعتراض قرار گرفت، بگونهای که مبارک چندی پیش تهدید کرد، در صورت انتقال به بیمارستان طره خودکشی خواهد کرد.