به گزارش افکار نیوز به نقل از شبکه العالم، "عادل عبدالرحمن المعاوده" گفت: این درخواست از سوی رهبری سعودی مطرح شده، و بحرین باید نخستین گام را برای پیوستن به این اتحادیه، که دیگر کشورهای شورای همکاری نیز به آن خواهند پیوست، بردارد.

وی افزود: هویت و روش زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ما با عربستانی ها یکسان است، و ما می توانیم از اتحادیه اروپا درس بگیریم.. هنگامی که تصمیمی اتخاذ شود هیچ مانعی در برابر ما نخواهد بود.

المعاوده که این درخواست را به وزیر امورخارجه بحرین ارایه کرده گفت: موانع و اختلافاتی به دلیل سیاستهای خارجی برخی کشورهای عربی وجود دارد که طرح ایجاد نظام فدرال را به تأخیر می اندازد.

این اظهارات درحالی مطرح می شود که سرکوب مردم بحرین در نقاط مختلف این کشور با حمایت نیروهای سعودی همچنان ادامه دارد.

پس از آغاز بیداری اسلامی در کشورهای منطقه و خیزش مردم بحرین، شاه عربستان در دسامبر گذشته کشورهای شورای همکاری را به پیوستن در چارچوب یک نظام فدرال فراخواند.