به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، ائتلاف چهارده فوریه بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: گفتگو در شرایط کنونی به چند دلیل بی فایده است.

اول اینکه، آل خلیفه اصلاح شدنی نیست و نمی خواهد خود را اصلاح کند چه رسد به اینکه اوضاع سیاسی کشور را اصلاح کند.

دوم اینکه، دیکتاتور حمد در آخرین مصاحبه ای که با یکی از روزنامه های آلمانی انجام داده است منکر وجود مخالفان در بحرین شده است پس چگونه می توان با دیکتاتوری که مخالفان را منکر می شود به گفتگو پرداخت.

سوم دلیل این است که تاریخ مصرف آل خلیفه به سر آمده است و حکومت دو قرن آنها بر بحرین دیگر کافی است و باید از قدرت کنار بروند و به خواسته مردم تن بدهند.

چهارم اینکه، مردم و جوانان انقلابی به این نتیجه رسیده اند که خود باید نقش مصلح را ایفا کنند و پایگاه مردمی آل خلفه نزد مردم با توجه به جنایات آنها از بین رفته است.

پنجمین دلیل این است که آل خلیفه انحصار طلب است و تن به خواسته های مشروع مردمی نمی دهد. آنها ملت بحرین را برده و رعیت خود می دانند و رژیم باید ساقط گردد.

در این بیانیه تاکید شده است: گفتگو ره به جایی نخواهد برد و باعثفروکش کردن انقلاب مردم بحرین نخواهد شد و تا زمانی که تاج و تخت آل خلیفه را ویران کند، ادامه پیدا می کند.

ائتلاف ۱۴ فوریه بیان کرد: چگونه می توان با رژیم گفتگو کرد در حالی که با شیوه های گوناگون ما را می کشند؟ گفتگو با رژیم وقت گذرانی و تلاشی برای نابودی انقلاب است.

این در حالی است که شبکه المنار از درگیری میان نیروهای امنیتی و مردم در اطراف میدان اللولو خبر داد.