به گزارش افکارنیوز،

دو طرف در جریان این دیدار در خصوص دیدگاه مصر در قبال اوضاع لیبی و تلاش های قاهره برای دستیابی به یک توافق میان گروه های این کشور با هدف حرکت به سمت یک راهکار سیاسی رایزنی کردند.

آنها همچنین در خصوص تحقق امنیت و ثبات در لیبی برای تقویت شرایط سیاسی و امنیتی این کشور و حرکت به سمت برگزاری یک انتخابات شفاف بحث و تبادل نظر کردند.

نماینده سازمان ملل در این دیدار در خصوص رایزنی های اخیر خود با طرف های بین المللی سخن گفت.