به گزارش افکارنیوز،

«احمد ابوالغیط» گفت: عدم حل این مشکل باعث می شود نتوان روند برگزاری انتخابات را به صورت مطلوب انجام داد.

ابوالغیط تصریح کرد: مشکل مربوط به شبه نظامیان در لیبی باید به صورت ریشه ای و همیشگی حل شود. برخی شبه نظامیان خارج از چارچوب نظام حاکم عمل می کنند.

در حال حاضر لیبی شاهد درگیری میان گروه های مسلح مختلف و تنش و ناآرامی در بخش های مختلف است.