به گزارش افکارنیوز،

عادل الجبیر وزیر مشاور عربستان در امور خارجه گفت: ما خواهان دستیابی به نتیجه ای هستیم که به محافظت از استقلال سوریه و اتحاد این کشور و تمامیت ارضی آن منجر شود.

وی در ادامه گفت: امیدواریم نیروهای خارجی از سوریه خارج شوند.

الجبیر افزود: با وزرای خارجه کشورهای اروپایی برای اجرای قطعنامه 2254 در خصوص سوریه رایزنی می کنیم.

وی ادامه داد: با اروپایی ها در خصوص مبارزه با چالشهای مشترک در زمینه مبارزه با تروریسم و تندروی رایزنی می کنیم.

الجبیر در حالی از محافظت از استقلال سوریه سخن می گوید که کشورش طی سالهای گذشته با تقویت تروریستها در سوریه باعث نابودی و ویرانی این کشور شده است.