به گزارش افکارنیوز،

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانسی خبری با دبیر کل اتحادیه عرب گفت: کشورهای عربی و اروپایی خواستار رسیدن به راه حل سیاسی برای بحران سوریه هستند.

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانس خبری پس از نشست وزرای کشور‌های عربی و اروپایی در بروکسل گفت: کشور‌های عربی و اروپایی خواهان اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل در خصوص سوریه و رسیدن به راه حل سیاسی برای بحران این کشور هستند.

احمد ابوالغیط، دبیر کل اتحادیه عرب در این کنفرانس خبری گفت: هرگونه بازگشت سوریه به اتحادیه عرب، منوط به توافق کامل کشور‌های عربی است.

موگرینی ضمن بیان این که در خصوص بیانیه مشترک توافق نکردیم، افزود ماموریت بعدی ما آمادگی برای نشست مشترک کشور‌های عربی اروپایی است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بخش دیگری از این کنفرانس خبری گفت: هدف اتحادیه اروپا به عنوان یک موسسه، رسیدن به راه حل مسالمت آمیز و دموکراتیک برای بحران ونزوئلا است و به اقدام کشور‌ها یا موسسه‌ها در به رسمیت شناختن برخی از مسئولان این کشور کاری ندارد.