به گزارش افکارنیوز،

توپخانه های رژیم سعودی مناطق شرقی «حیس» واقع در الحدیده را هدف حمله خمپاره ای قرار دادند.

این در حالی است که گفته می شود، فرودگاه بین المللی الحدیده نیز هدف حمله خمپاره ای توسط سعودی ها قرار گرفته است.

از سوی دیگر، منطقه الدریهمی در الحدیده هم توسط جنگنده های سعودی طی چند نوبت بمباران شده است.