به گزارش افکارنیوز،

اعضای یکی از سازمان‌های مردم‌نهاد منطقه دیفای نیجر نیز این خبر را تایید کرده است. عناصر بوکوحرام هفته گذشته نیز با حمله به مناطق مختلف منطقه دیفا ۱۲ غیرنظامی را کشتند.
به گزارش رسانه‌های نیجر، هنوز اطلاعی از سرنوشت ۱۵ دختر دیگر که توسط بوکوحرام در ماه نوامبر گذشته در منطقه «بلاهارده» و «بنده» ربوده‌ شده بودند، در دست نیست.
اعضای این گروه تروریستی در شهر دیفا و سایر مناطق، مدارس و معلمان را با هدف تحریم کودکان از تعلیم هدف قرار می دهند.