به گزارش افکارنیوز،

در حالی رئیس جمهوری آمریکا تا ساعاتی دیگر قرار است در کنگره این کشور به ریاست «نانسی پلوسی» سخنرانی سالانه خود را آغاز کند که یکی از مهمانان این جلسه، «ترامپ کوچک» است.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از کودکی به نام «جوشوآ ترامپ» به عنوان مهمان ویژه سخنرانی سالانه امشب خود در کنگره آمریکا دعوت کرده است.

«جوشوآ ترامپ» نسبتی با رئیس جمهوری آمریکا ندارد؛ اما به دلیل تشابه اسمی با دونالد ترامپ در مدرسه مورد اذیت و آزار دیگر دانش آموزان قرار گرفته است.

لازم به ذکر است، رئیس جمهوری آمریکا بانوی اول این کشور و ۵۳۵ عضو کنگره اجازه دارند برای سخنرانی سالانه دونالد ترامپ موسوم به «وضعیت عمومی کشور» (State of the Union) افرادی را به ساختمان کنگره دعوت کنند.

نخستین تفاوت بارز دو سخنرانی پیشین ترامپ با گزارش امشب وی در این است که پشت سر رئیس جمهوری آمریکا در کنار مایک پنس، معاون ریاست جمهوری، به جای پل رایان، نانسی پلوسی بر کرسی ریاست کنگره تکیه خواهد زد.