به گزارش افکارنیوز،

رهبران این دو جنبش با صدور بیانیه ای مشترک بر تقویت و تحکیم روابط دوجانبه در تمامی زمینه ها به منظور حمایت از اصول ملت فلسطین و مقاومت آن تاکید کردند و به ملت مبارز فلسطین به خاطر پایبندی به مقاومت با استفاده از تمامی ابزارهای ممکن و در راس آنها مبارزه مسلحانه در برابر اشغالگران و ثبات و پایداری و آمادگی برای رشادت در راه تحقق اهدافشان تبریک گفتند.

این دو جنبش همچنین بر لزوم احیای وحدت ملی و پایان شکاف داخلی بر پایه مشارکت ملی به منظور مقابله با «معامله قرن» و خنثی سازی آن تاکید کرده و خواستار تشکیل دولت وحدت ملی شدند که مسئول برگزاری انتخابات فراگیر از طریق توافق ملی و در نهایت تحقق مشارکت ملی و ساماندهی به اوضاع داخلی فلسطین شود.

در ادامه این بیانیه آمده است که دو جنبش حماس و جهاد اسلامی بر تلاش مشترک به منظور فراهم کردن زمینه های ثبات و پایداری ملت فلسطین و در نهایت حل مشکلات و مقابله با خطرات و توطئه ها و ایستادگی دسته جمعی در برابر این توطئه ها بر اساس رویکردی یکپارچه تاکید کردند.

این دو جنبش همچنین بر اهمیت تداوم تظاهرات حق بازگشت و لغو محاصره غزه به عنوان یک فعالیت مردمی تاکید کردند.