به گزارش افکارنیوز،

۵۲ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند در صورتی که انتخابات سال ۲۰۲۰ امروز برگزار می‌شد، قطعا به فردی غیر از ترامپ رای می‌دادند. این رقم ۶ درصد نسبت به نظرسنجی هفته پیش افزایش یافت. همچنین ۲۶ درصد از شرکت کنندگان گفتند که آن‌ها به رئیس جمهور فعلی آمریکا رای خواهند داد.

در این نظرسنجی میزان محبوبیت ترامپ ۴۱ درصد بدست آمد. میزان نارضایتی مردم آمریکا از ترامپ ۵۶ درصد اعلام شد. در این نظرسنجی ۸۸ درصد از دموکرات‌ها از عملکرد ترامپ ناراضی بودند. این رقم برای احزاب مستقل ۵۸ درصد اعلام شد.

همچنین ۵۶ درصد از شرکت کنندگان ترامپ را فردی با تفکرات جنسیتی و ضد زنان و ۵۱ درصد از آن‌ها نیز او را فردی نژادپرست دانستند. ۵۱ درصد از شرکت کنندگان گفتند که موافق عمل ترامپ به وعده‌های خود نیستند. در این نظرسنجی تنها ۳۶ درصد ترامپ را فردی صادق دانستند.

بر اساس نتایج نظرسنجی پولیتیکو و مرنینگ کانسالت شرکت کنندگان گفتند که دیگر نمی‌خواهند در سخنرانی سالانه ترامپ درباره دیوار مرزی چیزی بشنوند. نظرسنجی مذکور در روز‌های اول و دوم فوریه با شرکت هزار و ۹۹۳ نفر برگزار شد.