به گزارش افکارنیوز،

نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد میزان محبوبیت رئیس‌جمهور آمریکا در ماه ژانویه به پایین‌ترین سطح رسیده است.

تنها چهل درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی از عملکرد رئیس‌جمهور آمریکا در پایان سال دوم ریاست جمهوری وی رضایت داشتند. پنجاه و پنج درصد افراد گفتند مخالف اقدامات ترامپ هستند که این رقم نیز بی سابقه است.

کاهش محبوبیت ترامپ در میان هم حزبی‌هایش نیز بی‌سابقه بوده است. در این نظرسنجی، ۱۷ درصد جمهوری‌خواهان اعلام کردند مخالف ترامپ هستند. این پایین‌ترین رقم در ماه‌های گذشته است.

این نظر سنجی با شرکت ۱۵۶۱۰۴ نفر برگزار شد.

اکثر شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی از بیست و هفت ایالت آمریکا گفتند موافق ترامپ نیستند. تنها شرکت‌کنندگان از دوازده ایالت آمریکا گفتند موافق اقدامات ترامپ هستند.

دست‌کم دو نظرسنجی دیگر که ماه ژانویه برگزار شد، از جمله نظرسنجی موسسه راسموسن، نیز نشان می‌دهد ترامپ پایین‌ترین میزان محبوبیت را در یک سال گذشته دارد.