به گزارش افکارنیوز،

بر اثر منفجر شدن یک مین در زمین کشاورزی در استان حماه سوریه دستکم هفت نفر کشته و تعدادی زخمی شدند.

این انفجار امروز جمعه در شرق شهر سلمیه روی داد. این مین را تروریستهای ساکن این منطقه کار گذاشته بودند.

منطقه شرق سلمیه در سالهای اخیر تحت کنترل گروه وهابی صهیونیستی داعش بود که نیروهای دولتی آنها را از این منطقه بیرون راندند.