به گزارش افکارنیوز،

سفیر ونزوئلا در روسیه اعلام کرد که رهبر معترضان ونزوئلا، از ۱۰ سال گذشته به استخدام آمریکایی ها درآمده است.

ریانووستی، «کارلوس رافائل فاریا تورتوسا» سفیر ونزوئلا در روسیه اظهار داشت که «خوان گوایدو» رهبر مخالفان ونزوئلا که خود را به عنوان رئیس جمهور اعلام کرده است، ۱۰ سال پیش توسط آمریکا استخدام شد و او دست نشانده واشنگتن است.

تورتوسا گفت: اطلاعاتی به ما رسیده است که طبق آن گوایدو که تا پیش از این کسی او نمی شناخت، حدود ۱۰ سال پیش توسط آمریکایی ها به استخدام درآمد. طبق اطلاعات ما، او برای تحصیل به صربستان فرستاده شد و ماجرا از آنجا شروع شد.

وی افزود: زمان گذشت و اکنون آنها می گویند که او آماده است برای انجام آنچه که  که توسط ایالات متحده تعیین شده است. او فقط یک عروسک است، که آنجا ایستاده و آمریکا پشت سر او درحال صحبت کردن است.