به گزارش افکارنیوز،

«هربرت کیکل» وزیر کشور اتریش در سخنانی با اشاره به سیاست وین در کنترل پدیده مهاجرت اظهار داشت: روند سلب حق شهروندی از مهاجران در مقایسه با سال های گذشته افزایش پیدا کرده است. 

وی در ادامه افزود: از سال ۲۰۱۵ میلادی اتریش کنترل بر پدیده مهاجرت را آغاز کرده و در سالهای اخیر این امر از شدت بیشتری برخوردار شده است. 

وزیر کشور اتریش همچنین خاطرنشان کرد: وزارت کشور و اداره مهاجرت روند بررسی پرونده مهاجران را با جدیت بیشتری دنبال کرده و مهاجرانی که شرایط آنها در چارچوب تعریف شده قوانین داخلی اتریش نباشد در لیست سلب شهروندی قرار می گیرند. 

مهاجران روسی بیشترین تعداد از این آمار را در اختیار دارند، مهاجران از کشورهای سوریه و عراق در رده های بعدی سلب حق شهروندی قرار دارند.