به گزارش افکار نیوز به روایت ایرنا؛ به نوشته این پایگاه اطلاع رسانی، یك هفته بعد از انفجار خودروی سفارت رژیم صهیونیستی در دهلی نو، گزارش رسانه های هندی همچنان از بی نتیجه بودن تحقیقات خبر می دهد.

با وجود این، روشن است که انفجار یاد شده تاثیر سیاسی فراوانی داشته و فشارهای زیادی را بر دولت هند وارد آورده است که تصمیم دارد روابط حیاتی خود را در زمینه انرژی با ایران بدون توجه به تحریم های غرب ادامه دهد.

همان طور که انتظار می رفت آمریکا، اروپا، اسرائیل و رسانه های وابسته به آنها با همکاری یکدیگر مبارزه ای هماهنگ را برای انتقاد از سیاست دهلی نو در برابر ایران اتخاذ کرده اند، تا آن کشور را در زمینه کاهش یا حتی قطع واردات انرژی متقاعد سازند. هند با تدابیر مالی آمریکا و اتحادیه اروپا برای توقف خرید نفت تهران توسط کشورهای جهان مخالفت می کند.

به نوشته آسیا تایمز، بعد از اعلام ادامه خرید نفتی هند از ایران با وجود تحریم ها، ' نیکلاس برنز '، یکی از مقامات دولت آمریکا در زمان ' جرج بوش '، رییس جمهوری پیشین این کشور، هند را به مخالفت با جامعه جهانی متهم کرد و تصمیم به شدت غیر منطقی این کشور برای ادامه تجارت عادی با تهران را ضربه ای مهم به سیاست منزوی ساختن ایران نامید.

به گفته برنز، این امر نشان می دهد که هند با کشورهای غربی همراه نیست و همچنان مانند قدرتی منطقه ای به جای قدرتی جهانی عمل می کند.

در واقع عکس این گفته درست است. هند با امتناع از پذیرش مسیر پیشنهادی آمریکا و رژیم صهیونیستی در مورد ایران، اعتبار و استقلال داخلی خود را به عنوان قدرت نو ظهور جهانی نشان داد که بر اساس شرایط، نیازها و اولویت های خود به جای تسلیم در برابر فشارهای بیرونی عمل می کند.

این امر تنها به نیازهای انرژی هند باز نمی گردد، بلکه اقدامی مهم و متوازن کننده است که شامل اثر متقابل چندین متغیر علاوه بر مسائل اقتصادی، هویت ملی، حاکمیت و استقلال سیاست خارجی در جهانی پیچیده است.

هند با جمعیت ۱۴۰ میلیون نفر مسلمان و ۳۶ میلیون نفر شیعه باید در برابر احساسات طبیعی جمعیت بزرگ مسلمان خود حساس باشد؛ زیرا ممکن است در صورت حمایت دولت از رژیم صهیونیستی و فدا کردن منافع ایران در راستای خشنودی آمریکا و سیاست مداران اسرائیلی از دولت نا امید شوند.

به نوشته آسیا تایمز، تعدادی تحلیلگران مسائل ایران معتدند که انفجارهای اخیر دهلی برای تخریب روابط خوب دو کشور در زمینه انرژی صورت گرفته است و با بمب گذاری سال ۱۹۹۲ آرژانتین مقایسه می شود که در آن زمان تنها شریک هسته ای ایران بود و به سرعت همه همکاری های خود را با تهران به این دلیل قطع کرد.

استاد دانشگاهی در تهران که خواست نامش فاش نشود، در این مورد گفت: با در نظر گرفتن اهمیت فوق العاده مساله که هند را به همراهی با تحریم های ضد ایرانی غرب مجبور می سازد؛ دور از دسترس نیست که باور کنیم اسرائیلی ها حمله ای حساب شده را به مواضع خود در هند ترتیب داده اند، تا سیاستمداران هندی خطر را احساس و مسیر خود را عوض کنند.

وی افزود: ایران می داند افکار عمومی هند به سمت تهران تمایل دارد؛ زیرا قهرمانانه در برابر سلطه گری غرب ایستاده است. هند هنوز از بسیاری جهات کشوری جهان سومی است و میراثغنی از ضد استعمار همچنین سه دهه تحریم هسته ای غرب را در تاریخ خود دارد که شباهت فراوانی با ایران پدید می آورد.

' کلینتون باستین '، کارشناس آمریکایی مطرح جنگ افزار، اخیرا تایید کرد که برنامه هسته ای ایران غیر نظامی است و آمریکا باید تهدیدهای خطرناک خود را کنار گذاشته و از برنامه هسته ای ایران حمایت کند.

بنابر این هند علاوه بر دیگر اقدامات، می تواند از برنامه هسته ای سالم ایران و تحقیقات پزشكی هسته ای حمایت كند.