به گزارش افکار نیوز به روایت مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نخست وزیر عراق، "نوری المالکی" در دیدار هیئتی لیبیایی متشکل از روزنامه نگاران و انقلابیون گفت : بهار آزادی عراق پیش از بهار عربی(زمانی که رژیم صدام مزدور غربی ها و مورد حمایت رژیمهای مرتجع عربی سرنگون شد) شکل گرفت.

وی اظهار داشت: مردم عراق در شرایط سخت به مسئولیت خود عمل کردند و با حملات تروریستی به مقابله برخاستند و هم اکنون کشور شاهد بهار آزادی است.

مالکی افزود: اراده مردمی در نهایت پیروز می شود و همه انقلابهای عربی نیازمند صبر است و باید از تجارب انقلابهای قبلی خود استفاده کنند.

نخست وزیر عراق گفت: مرحله ای که لیبی در آن قرار دارد مهم و حساس و نیازمند صبر مضاعف است.

نخست وزیر عراق ضمن حمایت کشورش از تجربه دموکراسی لیبی ذکر کرد: رژیمهای دیکتاتوری فقط ویرانی برای مردم خود به ارمغان می آورند و خرابیهای به بار آمده در عراق و لیبی گواه بارزی از سیاستهای رژیم صدام و معمر قذافی است.

هیئت لیبیایی نیز گفت: لیبی در مرحله انتقالی که دشوارترین مراحل است به سر می برد و مردم لیبی دوست دارند از تجربه عراقی ها به ویژه در زمینه های سیاسی و امنیتی استفاده کنند.