به گزارش افکارنیوز،

بولتون در این باره مدعی شد: به دنبال تحریم‌های جدید هستیم؛ اقداماتی جدید تا توانایی مالی مادورو را محدود کنیم و به این‎ترتیب، مانع از ادامه بقای وی در قدرت شویم.

این درحالی است که «الیوت آبرامز» نماینده آمریکا در امور ونزوئلا نیز از احتمال وضع تحریم‌های ثانویه بر شرکت‌ها و اتباع غیرآمریکایی خبر داد که با دولت مادورو در ارتباط هستند.

گفتنی است بیش از یک ماه پیش، خوان گوایدو رئیس کنگره ملی ونزوئلا، با برخورداری از حمایت آمریکا، مشروعیت مادورو را زیر سوال برد و عنوان ریاست‎جمهوری را از وی غصب کرد.