به گزارش افکارنیوز،

نشریه آلمانی بیلد در یک نظرسنجی اعلام کرد که تعداد کرسی‌های راستگرایان افراطی در پارلمان اروپا دو برابر می‌شود.

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که گروه راستگرای اروپای ملل و آزادی متشکل از احزاب آزادی اتریش و حزب اجتماعی فرانسه با کسب ۶۷ درصد از کل کرسی‌های پارلمان اروپا در انتخابات ماه می پیشتاز خواهند بود.

این در حالی است که در حال حاضر تنها ۳۷ کرسی در اختیار راستگراهای افراطی اروپا قرار دارد.

بر اساس نتایج نظرسنجی نشریه بیلد پیش بینی می‌شود که حزب محافظه کار مردم اروپا که متشکل از احزاب دمکرات مسیحی و اتحاد مترقی سوسیالیست‌ها می‌شود در انتخابات آتی پارلمان اروپا حدود ۸۰ کرسی را از آن خود کنند.

انتخابات پارلمانی اروپا قرار است در ماه می برگزار شود.