به گزارش افکارنیوز،

 انجمن علمای مسلمان الجزایر در بیانیه ای هر گونه دخالت خارجی در خصوص اوضاع کنونی این کشور را رد کرده و نسبت به ایجاد ناآرامی و تبعات منفی آن هشدار داد.

در این بیانیه همچنین از مقام های الجزایری خواسته شده تا نامزدی مجدد «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهوری این کشور را برای انتخابات ریاست جمهوری لغو کنند.

انجمن علمای مسلمان الجزایر از مقام های این کشور خواسته است تا برای آرام کردن وضعیت کشور، باب گفتگو با مخالفان را باز کنند.

بزرگترین تشکل علمای الجزایر همچنین مقام های این کشور را مسئول شرایط کنونی داخلی دانسته است.

الجزایر از سوم اسفندماه صحنه تظاهرات در مخالفت با تصمیم بوتفلیقه برای نامزدی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری در این کشور است.