به گزارش افکارنیوز،

«تور میکل وارا» موقتا شغلش را رها کرد، چرا که نامزدش در حرکتی عجیب خودروی او را آتش زد!

«لیلا آنیتا برتیزن» 54 ساله توسط نیروهای امنیتی PST نروژ در خانه وزیر با ذکر 5 اتهام بازداشت شد.