به گزارش افکارنیوز،

تعداد زیادی از کامیون‌های تاجیکستان به دلیل عدم دریافت مجوز همچنان نمی‌توانند از مرز ترکمنستان عبور کنند.

اگرچه از 4 مارس به کامیون‌های کم بار این کشور اجازه حرکت از طریق خاک ترکمنستان داده شد اما در تاریخ 27 مارس «عشق آباد» به طور کامل مرزهای خود را بر روی تمام نوع کامیون‌های تاجیکستان مسدود کرد.

مقامات مرتبط تاجیکستان در این راستا به رانندگان تاجیک پیشنهاد حرکت از طریق آذربایجان و قزاقستان را ارائه کردند که در مقایسه با مسیر ترکمنی 2 هزار و 900 کیلومتر طولانی تر است.

در حالی که حرکت از طریق آذربایجان و قزاقستان بدون تاثیر بر قیمت نهایی محصولات نخواهد بود، همچنین قزاقستان به کامیون های بیش از 20 تنی اجازه عبور از طریق خاک خود را نمی‌دهد در حالی که از طریق عشق آباد کامیون‌های تا 25 تن می‌توانند حرکت کنند.

بنابه گزارشات، در حال حاضر تنها در گذرگاه «آلات» ترکمنستان بیش از 40 کامیون تاجیک متوقف و نمی‌توانند مجوز حرکت از طریق این کشور را دریافت کنند.

در ماه مارس سال جاری مقامات ترکمنی به کامیون‌های سبک مانند «ماز» اجازه حرکت داده بودند اما در تاریخ 27 همان ماه دوباره مرزهای خود را بر روی تمام انواع کامیون تاجیک بستند.

با این حال، کامیون‌های  حامل کالای ازبکستان یا قزاقستان بدون هیچ مشکلی مرز ترکمن را عبور می‌کنند تنها به کامیون‌های تاجیک اجازه عبور داده نمی‌شود.

گفته می‌شود که رانندگان و نمایندگان شرکت‌های مرتبط به وزارت حمل و نقل تاجیکستان برای حل این وضعیت مراجعه کردند اما مقامات ذیربط تاجیک در پاسخ اظهار داشتند که تلاش‌ها برای حل این مسئله با طرف ترکمنی تا به حال نتیجه‌ای نداده است.

باید گفت که 4 فوریه ترکمنستان مرز خود بر روی کامیون‌های تاجیکستان را مسدود کرده بود.

«خورشید کریم زاده» رئیس خدمات گمرک تاجیکستان روز 14 فوریه در سخنانی گفت: کامیون‌های این کشور حق عبور از خاک ترکمنستان را دریافت کردند.

تمام کامیون‌های تاجیکستان قلمرو ترکمنستان را تنها 20 فوریه ترک کردند.

برخی کارشناسان دلیل احتمالی توقف کامیون‌های تاجیکستان در مرز ترکمنستان را نارضایتی عشق آباد از عدم آغاز ساخت بخش تاجیکی راه آهن «ترکمنستان-افغانستان-تاجیکستان» می‌دانند.