به گزارش افکارنیوز،

حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه خواهان برگزاری مجدد انتخابات محلی در شهر استانبول شد.