به گزارش افکارنیوز،

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه تصمیم گرفت مأموریت نیرو‌های صلحبان موقت این سازمان در ابیی در مرز دو سودان را تا ۱۵ اکتبر ۲۰۱۹ تمدید کند.

قطعنامه ۲۴۶۵ به اتفاق آرا از سوی پانزده عضو شورای امنیت تصویب شد و به علاوه این شورا تصمیم گرفت که این آخرین تمدید دوره ماموریت این نیرو باشد، مگر آنکه سودان و سودان جنوبی که بر سر مالکیت ارضی ابیی اختلاف دارند، پیشرفت‌هایی درخصوص مرزبندی این منطقه نشان دهند.

شورای امنیت سازمان ملل برای نخستین بار دوره ماموریت نیرو‌های صلحبان موقت سازمان ملل در ابیی را دسامبر ۲۰۱۱ تغییر داد تا وظایف حمایت از ساز و کار مشترک راستی آزمایی و نظارت بر مرز بین سودان و سودان جنوبی را اضافه کند. سودان جنوبی ژوئیه ۲۰۱۱ استقلال یافت.