به گزارش افکارنیوز،

پس از استعفای ناگهانی وزیر دفاع سودان از ریاست شورای نظامی انتقالی، معترضان در سودان امروز شنبه اعلام کردند همچنان به فشارهای خود برای رسیدن به دولتی غیرنظامی ادامه خواهند داد.

همچنین دو روز پس از وقوع کودتای نظامی در سودان، سران معترضان در خارطوم، پایتخت این کشور از هواداران خود خواسته اند تا در خیابانها بمانند. این در حالی است که ارتش می خواهد دو سال قدرت را در دست داشته باشد و پس از آن انتخابات برگزار شود.

انجمن متخصصان سودان در این خصوص گفت: ما از نیروهای مسلح می خواهیم تا انتقال سریع قدرت به یک دولت غیرنظامی را تضمین کنند.

در بیانیه این انجمن همچنین آمده است: امروز ما به ماموریت خود برای تکمیل انقلاب و پیروزی ادامه می دهیم. ما تأکید می کنیم انقلاب ما ادامه دارد و به هیچ وجه تا تحقق کامل و بی کم و کاست درخواست های مشروع و آشکار ملت ما در خصوص تحویل قدرت به یک دولت انتقالی غیرنظامی، از مسیر خود عقب نخواهد نشست و منحرف نخواهد شد.